Start » Information Easee laddbox

INFORMATION GÄLLANDE EASEE LADDBOX

Laddboxen Easee fick den 15 mars försäljningsförbud i Sverige av Elsäkerhetsverket. Vi har samlat den information som vi på Laddboxkillarna har att tillgå om beslutet och hur det påverkar våra kunder.

Vad innebär förbudet?

Beslutet innebär att samtliga Easee-laddboxar som finns hos Laddboxkillarna och andra återförsäljare, importörer och leverantörer omedelbart behöver skickas tillbaka till tillverkaren. Nyförsäljningen av laddboxarna i Sverige upphör tillfälligt. Laddboxar som redan är installerade, eller är föremål för pågående installation, återkallas inte.

Det finns i dagsläget ingen allmän avrådan från att fortsätta ladda sin bil med Easee laddbox.

Vi har genom en av våra grossister fått följande information om hur Easee och deras partners hanterar ärendet.

Easee framhåller att det inte har inträffat några incidenter som ligger till grund för det införda försäljningsförbudet, vilket också framhålls i Elsäkerhetsverkets rapport. I rapporten konstateras vidare att Elsäkerhetsverket inte anser att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

En mer utförlig informationstext från grossisten finner ni här:
https://skarebo.se/fragor-svar/elsakerhetsverket-easee