Start » Bostadsrättsförening

Installera laddstolpe i bostadsrättsföreningen

Eftersom elbilsägarna blir allt fler är det också allt vanligare att bostadsrättsföreningar installerar laddboxar i parkeringsgarage eller vid gemensamma parkeringsytor. Laddboxkillarna har hjälpt många brf:er & samfälligheter att installera laddstolpar och laddboxar för laddning av elbilar.

Zaptec Pro Laddbox Svart

Zaptec Pro är den säkraste och mest flexibla laddstationen på marknaden

Offert

Laddstolpar och laddboxar i brf ökar värdet

Installation av laddstolpar i bostadsrättsföreningar, radhusområdet eller flerfamiljsboendet är en investering i framtiden. Det skapar nytta för de boende som kör elbil men det ger också en värdeökning av boendet. Sverige är ett av de länder i världen med snabbast tillväxt av laddbara bilar. Inom en snar framtid kommer antalet elbilar att mångdubblas. För att möta den stora elbilstrenden behöver vi bygga ut vår laddinfrastruktur.

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter som investerar i laddstolpar för de boende visar att de är ett modernt och attraktivt boende som värnar om miljön. Vänta inte tills elbilsägarna har blivit fler, investera i ett laddsystem som enkelt kan byggas ut allt eftersom elbilsägarna blir fler och fler behöver ladda.

Betala för den el du förbrukar

Vår laddbox för bostadsrättsföreningar och samfälligheter, som kräver större laddsystem, heter Zaptec Pro. Zaptecs laddsystem mäter fastighetens effektförbrukning och maximerar laddhastigheten till elbilarna när fastigheten har lägre effektförbrukning. Det intelligenta systemet innebär stora kostnadsbesparingar för bostadsrättsföreningen. Varje laddstation mäter den el som förbrukas vilket gör det möjligt att debitera elkostnaden för varje laddning. Det är optimalt för föreningar där elbilsanvändarna ännu är få och det är viktigt att betalningen är helt rättvis. Att hanteringen av laddsytemet är smidigt och inte innebär en massa pappersarbete för styrelsemedlemmar är ofta en viktig aspekt när man undersöker installation av laddstolpar.

Zaptec Pro har ett smidigt kostnadsfritt administrationsverktyg, Zaptec Portal, där listor över användarnas elförbrukning går att exportera. Därefter kan varje enskild användare faktureras för sin strömförbrukning. Det går också att automatisera debiteringen via olika betaltjänster. Varje bostadsrättsförening väljer själv vad de vill debitera för elen som användarna förbrukar, det innebär till exempel att man kan öppna upp laddstationer för utomstående som inte bor i bostadsrättsföreningen och på så vis tjäna pengar på sina laddstationer.

Ladda bilen-bidrag för brf

För att uppmuntra utbyggnaden av laddstationer och minskade utsläpp har staten instiftat ett investeringsstöd som betalas ut via Naturvårdsverket. Bostadsrättsföreningar eller samfällighetsföreningar som har installerat eller planerar att installera laddboxar kan ansöka om bidraget som kallas för Ladda bilen-bidraget. Det gäller både för material- och arbetskostnad och ges som engångsbelopp på 50% av totalkostnaden, upp till 15 000 SEK per laddstolpe.

Bostadsrättsföreningar är garanterade bidraget så länge det finns pengar kvar att betala ut. När ni anlitar Laddboxkillarna hjälper vi till med ansökan till ladda bilen-bidraget. Vi fakturerar totalbeloppet och er bostadsrättsförening får tillbaka halva kostnaden direkt från naturvårdsverket.

  • Laddhastighet på 22 kilowatt gör att elbilen kan laddas till en körsträcka på upp till 110 kilometer på en timme.
  • Utnyttja tillgänglig ström upp till 66 procent bättre än andra laddsystem
  • Lätt att komplettera med fler laddstationer i takt med att fler bilägare behöver laddmöjlighet
  • Kostnadsfria & smarta administrationssystem och betaltjänster
  • Ladda bilen-bidrag ger er 50% avdrag på totalkostnaden

Zaptec Portal

I Zaptec Portal finns alla verktyg för att få en överblick över status på ert laddsystem, som elförbrukning, laddhistorik. Här kan ni också styra alla laddstationer.

Zaptec Park

Nu är det ännu lättare och smidigare att ta betalt och att betala för sin elbilsladdning. Zaptec Park är en egen betaltjänst som underlättar för både ägaren av laddstationen och den som använder den för laddning.

FAQ

Här listar vi de vanligaste frågor som berör hemma laddning. 

Vem betalar för installation av laddstolpar i föreningen?

Vi rekommenderar att ni inventerar intresset av laddboxinstallationer hos medlemmarna i föreningen innan ni anlitar oss. Om föreningen står för hela kostnaden finns möjlighet till Ladda bil-bidrag som ger ett statligt avdrag på halva kostnaden, då krävs det att inköparen är en juridisk person och gäller alltså inte om medlemmarna går ihop och köper in laddstationer.

Kan vi installera laddstolpar på den gemensamma parkeringen i föreningen?

Det är viktigt att ni kontrollerar vem som äger marken. Om marken ägs av föreningen är det fritt fram att gräva annars kan det krävas servitut.

Laddstolpe bostadsrättsföreningen pris?

För att kunna ge en korrekt offert behöver vi veta hur laddstationerna ska sitta och hur många ni önskar. Om el redan finns framdragen blir installationen enklare. Om laddstolpar ska sättas upp på en parkering där vi behöver gräva och dra kablar blir det ett lite större projekt. Kontakta oss så gör vi en prisuppskattning för just ert behov.

Kan den som laddar bilen betala för elförbrukningen?

Ja, Zaptec Pro har en inbyggd elmätare där man kan se förbrukningen för varje laddbox. Genom den kostnadsfria molntjänsten kan man enkelt exportera rapporter för debiteringsunderlag.

Behövs lastbalansering vid elbilsladdare i bostadsrättsförening?

Lastbalansering skapar trygghet och förhindrar strömavbrott i fastigheterna, då laddboxarna får dela på den ström som ”blir över.” Vi rekommenderar lastbalansering vid bostadsrättsföreningar, samfälligheter och andra flerfamiljsboenden som har flera laddboxar där många bilar kan laddas på samma gång.

Kan de som inte är medlemmar i bostadsrättsföreningen ladda sin bil i våra laddboxar?

Ni väljer själva om laddboxen ska vara låst till era medlemmar eller om ni vill öppna upp dem för utomstående. Ni väljer också vad ni vill debitera för elen som elbilsanvändarna förbrukar.