Start » Zaptec Pro

Zaptec Pro Laddbox

Vi ansöker om avdraget Grön Teknik för er räkning

  • Passar alla bilar samt hem och med en storlek motsvarande en surfplatta är Zaptec Pro 80 % mindre och lättare än andra laddare av samma typ på marknaden.
  • Med Zaptec Pro laddar du 10 gånger snabbare än via ett vanligt eluttag. Med en 22kW-bil och laddning i endast en timme får du en räckvidd på 100 km på nolltid.
  • 5 års garanti och är byggd för att hålla länge. Laddaren är designad, utvecklad och tillverkad i Norge för nordiska förhållanden.

Framtidssäkrad och alltid uppdaterad och fullmatad med den allra senaste tekniken och alltid uppkopplad med WiFi eller 4G LTE-M för att du ska ha tillgång till de senaste funktionerna och uppdateringarna.

 OFFERT

Laddstation för företag, samfällighet eller allmänna parkeringsplatser

Zaptec Pro är laddstationen för företag, bostadsrättsföreningar, samfällighet eller allmänna parkeringsplatser där fler elbilar behöver laddas samtidigt. Laddsystemet är gjort för att fungera i större skala och levererar kraftfull och effektiv elbilsladdning. All tillgänglig kapacitet i elnätet används och strömmen fördelas dynamiskt mellan alla laddstationer. Zaptec Pro ligger i framkant när det kommer till att utnyttja tillgänglig el effektivt, tack vare ett unikt sätt att balansera mellan enfas- och trefasladdning kan laddsystemet utnyttja tillgänglig ström upp till 66 % bättre än andra laddstationer på marknaden. Laddhastigheten på 22 kW gör att du får en körsträcka på 110 km efter bara en timmes laddning. Den unika fasbalanseringen och inbyggd lastbalansering gör att du inte behöver stora huvudsäkringar. När elförbrukningen är stor i företagskomplexet eller bostadsföreningen samtidigt som laddstationerna går varma och det finns risk för överkapacitet så minskas strömförsörjningen till laddstationerna för att undvika överbelastning. Systemet har också inbyggd jordfelsbrytare och integrerade säkringar.

Zaptec Pro – ett framtidsval för bostadsrättsföreningar

Planera för framtiden och det faktum att fler och fler skaffar elbilar. Det är omöjligt att säga hur många laddstationer som krävs om några år. Med Zaptec Pro kan ni börja i mindre skala och växla upp allteftersom behovet ökar. En utbyggbar Zaptec Pro installation innebär att ni redan nu förbereder fler parkeringsplatser för elbilsladdning, på så vis sparar ni installationskostnader eftersom det blir lätt att sätta upp fler laddboxar i takt med utökat behov. Den intelligenta och avancerade tekniken gör också Zaptec Pro till det bästa valet inför framtiden. Redan nu finns stöd för ISO15118 (Plug & Charge) vilket kommer att innebära ännu snabbare laddupplevelse och kommunikation mellan elbil och laddstation.

Uppkopplad med 4G

Laddboxen Zaptec Pro är uppgraderade med 4G vilket gör att de ständigt är uppkopplade och kan kommunicera med varandra. Oavsett var i Sverige de installeras, inne i centrala städer eller långt ut på landsbygden, så krävs ingen wifi-täckning, ytterligare nätverkslösningar eller kabeldragningar. Den inbyggda 4G LTE-M kopplingen från Telenor säkerställer att programvaran alltid är uppdaterad och synkas med molntjänsten Zaptec Portal. Här har du full kontroll över energiförbrukning och laddstationer, detta gör det enkelt att sköta debitering av elen för varje unik användare och laddstation.

 

 

Zaptec Portal

I Zaptec Portal finns alla verktyg för att få en överblick över status på ert laddsystem, som elförbrukning, laddhistorik. Här kan ni också styra alla laddstationer.

Zaptec Park

Nu är det ännu lättare och smidigare att ta betalt och att betala för sin elbilsladdning. Zaptec Park är en egen betaltjänst som underlättar för både ägaren av laddstationen och den som använder den för laddning.