Start » Lastbalansering till din laddbox

Lastbalansering till din laddbox

Vad är lastbalansering?

Lastbalansering är en teknik som används för att fördela elektrisk belastning mellan huset och bilen. Målet med lastbalansering är att undvika överbelastning av en viss krets eller fasgrupp, vilket kan leda till strömavbrott och elektriska problem.

Detta är särskilt viktigt när man vill ladda bilen samtidigt som man använder elnätet i övrigt. Om flera elbilar laddar samtidigt kan det leda till en obalans i strömfördelningen, vilket i sin tur kan orsaka överbelastning och potentiella strömavbrott. Genom att använda lastbalansering kan dessa problem undvikas.

Hur fungerar lastbalansering/fasbalansering?

I de flesta hem är det vanligt att flera elektriska apparater används samtidigt. Om exempelvis dammsugaren, tvättmaskinen och spisen är i drift samtidigt, kommer den tillgängliga strömmen till din elbil fördelas jämnt genom laddboxen.

Om du använder lastbalansering begränsar du effektivt den totala elförbrukningen i din fastighet till kapaciteten hos huvudsäkringen, som exempelvis 20 ampere (20 A). Det innebär att du inte kan ladda din elbil med en högre effekt än vad som är möjligt utan att överskrida huvudsäkringens kapacitet.
Med andra ord hjälper lastbalansering till att undvika överbelastning och säkerställer att ditt elnät och huvudsäkring inte överbelastas av samtidig användning av flera apparater och laddning av din elbil. Detta bidrar till en trygg och effektiv användning av din laddbox och elbilsladdningssystemet.

Om det är fler laddboxar anslutna till elnätet så kommer lastbalansering övervaka den elektriska strömmen till varje laddbox och justera den automatiskt för att upprätthålla en jämn belastning på elnätet. Om en laddbox drar mycket ström kommer lastbalanseringssystemet att minska strömmen till den laddboxen och öka den till andra laddboxar som drar mindre. På så sätt fördelas strömmen effektivt och överbelastning undviks.

Denna process sker i realtid och kräver avancerad teknik, inklusive sensorer och mjukvara som kan övervaka och reglera strömmen kontinuerligt.

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering innebär att laddningssystemet övervakar och reglerar laddningsprocessen baserat på tillgänglig kapacitet. om huset har hög elförbrukning (till exempel när flera apparater är i gång), kan laddningssystemet temporärt minska laddningshastigheten för att undvika att elnätet överbelastas. detta säkerställer att både bilen laddas och hushållet för tillräckligt med elektricitet utan att riskera strömavbrott eller andra problem på grund av överbelastning.

Statisk lastbalansering

Statisk lastbalansering är en enklare form av strömfördelning som fördelar ström till laddboxarna baserat på en förutbestämd fördelningsplan. Med andra ord är fördelningen av ström konstant och ändras inte i realtid. Statisk lastbalansering används vanligtvis om man ett eget abonnemang eller services avsedd för elbilsladdning.

Lastbalansering med solceller

Att använda solceller för att ladda din elbil eller laddhybrid är både miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt. När dina solceller genererar elektricitet, används den i realtid i ditt hushåll, inklusive laddningen av din bil via en laddbox.

Men det kan vara utmanande att alltid ha tillräckligt med el från solceller för att fullständigt ladda din bil. I sådana fall kan du använda funktioner på många laddboxar som låter dig schemalägga laddningen för att dra nytta av maximal solenergiproduktion. Genom att enkelt planera laddningen när dina solceller är som mest produktiva minskar du ditt beroende av det konventionella elnätet och drar fördel av din egenproducerade energi.

Även om det inte alltid är möjligt att enbart ladda din bil med egenproducerad el, fortsätter teknologin för laddboxar att utvecklas. Genom att kombinera solceller och en smart laddbox kan du göra din elbilsladdning mer hållbar och ekonomiskt fördelaktig samtidigt som du minskar din miljöpåverkan. På så sätt kan du njuta av både solenergi och elektrisk mobilitet på ett effektivt och ansvarsfullt sätt.

Sammanfattning om lastbalansering

Lastbalansering en viktig teknik som säkerställer att din laddbox fungerar smidigt och att elnätet inte överbelastas. Oavsett vilken lastbalansering som används är målet att säkerställa en pålitlig och effektiv laddningsupplevelse för ditt elfordon.

Om du har frågor om lastbalansering eller behöver hjälp med att välja rätt laddbox för dina behov, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att hjälpa dig att göra den bästa investeringen för din elbils laddningsbehov.

Våra erbjudande med laddboxar + lastbalansering

easee home laddbox
  • Laddbox Zaptec Go
  • Lastbalansering
  • Standardinstallation
  • 5 års garanti

fr. 7 490 :-

ord. 8 990 :-

easee home laddbox
  • Laddbox Zaptec Go
  • Lastbalansering
  • Laddkabel
  • Kabelhållare
  • Standardinstallation
  • 5 års garanti

fr. 8 490 :-

ord. 10 490 :-

av | 2023/10/24